степен на завършеност

detail 08

Тераса

detail 01

Дограма

detail 14

Фасада

granitogres

Гранитогрес

Конструкция

Конструкцията на сградата ще бъде изпълнена от стоманобетон. Основните ограждащи и преграждащи стени са предвидени от керамични тухли – 25 см, а вътрешните преградни стени – 12 см.

Фасада

Фасадното оформление на сградата е решено с комбинация от циментофазерни и/или широкоформатен гранитогрес плоскости в различни разцветки или еквивалентни олекотени негорими панели с клас на огнеустойчивост мин. А2, силикатни мазилки и декоративни метални профили и жалузи за акценти.

Дограма

Дограмата в жилищната част е PVC мин. 72 мм профил, троен стъклопакет от реномиран производител. В търговската част – Алуминиева дограма с прекъснат термомост и троен  стъклопакет от реномиран производител.

 

ВиК ИНСТАЛАЦИИ

Водопровод

Сградната водопроводна мрежа е разклонена, с долно разпределение. Затоплянето на битовата вода ще става централно в абонатна станция от пластинчати водонагреватели за всеки вход. Материалите, от които ще се изпълни сградната мрежа, са от GFR PPR PN16 тръби – за студена вода, и GFR PPR PN20 – за топла и циркулационна вода, на Pipelife BG или подобни за – ГХВМ и вертикални клонове. Тръбната разводка се топлоизолира по цялата си дължина.

Канализация

Предвижда се изграждането на разделен, гравитачен канал с „основна” вентилация в рамките на сградата. Изпълнява се изцяло от PVC тръби, обогатени с въглерод с фасонни парчета. Там, където тръбата е окачена, се използват усилени (дебелостенни) тръби (SN4 като минимум). Приборите и арматурите в санитарните възли, както и вертикалните клонове, се изпълняват от обикновено PVC.

Вентилация и климатизация

Общообменна вентилация на помещенията на първи етаж

За заведенията и магазините и прилежащите помещения се предвижда изграждане на общообменна вентилационна система. Същата се състои от рекуперативен блок и система от въздуховоди и вентилационни решетки.

Апартаменти

За санитарните възли е проектирана смукателна вентилационна система, състояща се от осов вентилатор, влагозащитен. Предвидени са вертикали, изхвърлящи въздуха над покрива на сградата. Предвижда се вертикалите да обслужват по пет етажа – 5 вентилатора да се включват във вертикалата. За вентилиране на кухненските боксове се използват вентилационните шахти заложени в проекта в дневните помещения. Заустване на кухненските абсорбатори се предвижда в съответната шахта на всеки кухненски бокс.

Общообменна вентилация за подземните гаражи

За общообменната вентилация се предвиждат на всяко ниво и за всяка отделена част струйни двускоростни джет вентилатори, насочващи въздуха към смукателни шахти за отвеждане на вредния въздух.

Климатизиране на жилищна част

За климатизиране на жилищната част на сградата се предвижда подготовка и изпълнение на разводка от медни тръби за монтиране на климатици. Външните тела се предвижда да се монтират на фасада в предвидени ниши. Кондензът от оборудването се отвежда по част ВиК. Климатиците се предвиждат само за дневните помещения на отделните апартаменти. Доставката и изборът на климатиците са за сметка на Собственика.

Отопление

Топлоносител

Сградата е топлозахранена от ТЕЦ. Топлоносителят се осигурява от абонатна станция за подов монтаж. В сградата са обособени две помещения за абонатна станция. Всяка абонатна станция захранва с топлоносител съответния вход, в което се намира техническото помещение, както и част от помещенията на първи етаж. Всяка една от абонатните станции е с мощности за отопление 200 kW и БГВ – 100 kW.

Отопление на жилищна част

За отопление на жилищната част на сградата се предвижда изграждане на водна отоплителна инсталация с температура на топлоносителя 60-40°С. Тръбната мрежа е изпълнена от PP полипропиленови тръби с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм. Тръбната разводка в сутерена се бъде с положена топлоизолация с дебелина 30 мм. От етажното разпределително табло до апартаментните колекторни табла тръбата е от Pех полиетиленови тръби с алуминиева вложка в гофриран шлаух, монтирана в подова замазка. За отоплителни уреди се предвиждат алуминиеви радиатори и алуминиеви лири за санитарните помещения.

Общи части

Настилката на стълбищата, етажните площадки и фоайетата се изпълнява от гранитогрес и/или естествени настилки. Стените и таваните са  измазани и шпакловани, боядисани с латекс. На стълбищните рамена е предвиден парапет по архитектурен детайл. Стълбищно осветление по архитектурен проект. Високотехнологичен асансьор от реномиран производител отговарящ на европейските стандарти.

Апартаменти

Издават се с входни блиндирани врати от реномиран производител. Подовото покритие е на замазка. Стените и таваните са изпълнени с машинна гипсова мазилка. Санитарните помещения са измазани с варова гипсова мазилка-хастар, проектирана смукателна вентилационна система, състояща се от осов вентилатор, влагозащитен.  Настилки по тераси – гранитогрес. Дограмата в жилищната част е PVC мин. 72 мм. профил, троен стъклопакет от реномиран производител. Отоплението на жилищна част – За отопление на жилищната част на сградата се предвижда изграждане на водна отоплителна инсталация с температура на топлоносителя 60-40°С. За климатизиране се предвижда подготовка и изпълнение на разводка от медни тръби за монтиране на климатици. Външните тела се предвижда да се монтират на фасада в предвидени ниши.

Вертикална планировка

Паркоустройственият проект предвижда изграждането на 1236,8 кв. м. озеленени площи, явяващи се 41,49% от площта на имота, която е 2981 кв. м. Ще бъдат засадени 35 бр. широколистни дървета, 5 бр. иглолистни дървета, 1938 бр. широколистни храсти, 248 бр. иглолистни храсти и 384 бр. декоративни тревисти растения.